Välkommen till sajten "Matematik och dialoger"!

Detta är en ny version av sajten.
Klicka här om du vill gå till den gamla sajten!

Denna sajt är en öppen kanal mellan studenter som använder "Envariabelanalys med dialoger", och en grupp personer som svarar på uppkomna frågor. Bokens författare finns med i gruppen.

Vi uppmanar dig: Gör matematiken till din! Äntligen: ställ alla frågor du har! Gör matematiken lätt och enkel för dig!
Det spelar ingen roll om dina frågor är konstiga till en början. Vi ger dig följdfrågor. Du kan arbeta under pseudonym.
Garanterat finns det många andra studenter som har samma frågor som du. Som har stor nytta av dina frågor, och dess svar!
Slutligen behöver vi lärare få betydligt bättre koll på de riktiga frågorna. Det är dina frågor.

Dina frågor kommer att användas för att förbättra nästa upplaga. De frågor du har, har många andra studenter också. Var så säker. Detta är den första bok i matematik som är intresserad av studenternas frågor, som vill använda dem för att boken ska fungera bättre för kommande studenter. Och för att matematik ska bli lätt och enkel för dig.


Vi får tacka Rådet för högre utbildning (www.rhu.se) som har finansierat de som svarar på dina frågor.

Men sajten handlar också om matematik och dialoger i större mening än boken. Matematik bör inte vara ENBART formella kalkyler. Mycket vinner på om vi kan formulera de mindre uppenbara meningarna med kalkylerna. Och vad som händer när vi sysslar med matematik. Matematikens idéer har mycket självständighet, de utmejslas hela tiden av räknandet och prövandet. Dialoger är nog ett naturligt verktyg för detta. Dialoger förverkligar det prövande som är så karaktäristiskt för tänkandet. Låt oss återupptäcka de matematiska kritiska dialogerna! Det kan gälla mycket "praktiska" och "konkreta" matematiska frågor, hur matematik används, eller vad matematik egentligen är för något. Boken innehåller många dialoger av de mest skiftande slag.

Välkommen!  Håkan
 

Envariabelanalys, idéer
och kalkyler (boken)
Här kan du gå till en viss sida XYZ i boken, och titta på frågor och svar som har kommit in just angående sidan XYZ.
Om du vill kan du skriva in en ny fråga, kommentar eller svar (vi kollar svaren, så allt är matematiskt pålitligt!), men då måste du registrera dig.

Matematikkarta
Här finns en färgrik karta över envariabelanalysen. Denna kan beställas i butiken (se flik), men på denna sida finns en beskrivning av kartan och dess idéer.

Artiklar och länkar
Här finner du artiklar samt länkar angående matematik och dialoger. Denna sida är under konstruktion.

Butik
I butiken kan du beställa den föregående boken, som heter Envariabelanalys med dialoger, och karta.